Games Animation Forum  

查看單個文章
舊 08-19-17, 12:00 AM   #2
Lamsze
Crazy Gamer
 
註冊日期: Jul 2013
文章: 1,752
畫得好好,但甘既進度可能廿年都未睇到結局,(知你好努力畫)加油!
Lamsze 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [作品發表] [漫畫]我進入了少女裡面然後被殺這件事關係到人類存亡(?) #3