Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-12-03, 08:43 PM   #4
川村亞紀
Insane Gamer
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 657
正,有排玩


__________________
我覺得性衝動可以用唔同方式表達, 接吻同擁抱都可以得到幸褔的感覺。
男性又好., 女性又好. 太過縱慾、利用性、追求性或者唔係因為有愛所以有性。
我都覺得唔係咁好。
始終一句,今天的因,明天的果。好自為之。
祝褔你
真的.
川村亞紀 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [GBA]Shining Force Remake?