Games Animation Forum

查看單個文章
舊 02-15-22, 10:23 PM   #849
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 42,225
.....


引用:
Ps再解釋多次先,下星期日開始,節目「格羅茲尼」會喺逢星期日下晝直播,比全世界睇,完結之後就只有patreon用戶可以重溫!


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅茲尼第九十一公里《地震黑歷史》