Games Animation Forum

查看單個文章
舊 02-21-18, 10:06 PM   #838
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 42,225
格羅茲尼 第四十一公里:「2017另異十大倒數」
每年初三都有班忠實粉絲幫我舉行團拜,每年團拜都會順便錄埋格羅茲尼另異事件大倒數!但係每一年都仲繼續有人問幾時錄呀錄唔錄呀?!所以呢個世界正常嘅人係比較少數!

A - 雲海魔物獵人
B - 靈異前列腺
C - 使徒來襲
D - 刺客教條
E - 中間嗰條無http://www.timecoolfree.com/template...&article=10480


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅茲尼第九十一公里《地震黑歷史》