Games Animation Forum

查看單個文章
舊 06-05-14, 10:44 PM   #741
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 42,225
有標題未放出............

快將推出:
第五公里:「超自然探奇」
A - Rosa出場了!
B - 現代鍊金術
C - 獵巫
D - 列寧來了!
E - 耶穌係佛祖?‎


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅茲尼第九十一公里《地震黑歷史》