Games Animation Forum

查看單個文章
舊 12-13-21, 10:14 PM   #101
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 40,630
今日悪ノ大罪シリーズ活動開始
第6張4星鈴生放送都一堆新消息...


當第一個皆傳都未拎到
__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [Pjsk 1.5週年]初音ミク手遊總合(暫)