Games Animation Forum

查看單個文章
舊 01-23-24, 08:37 PM   #11
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 42,386
怕咩,我地仲等緊油王一車車石送過來比我地賺


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 生意好阿!印度股市市值超越香港 成全球第七大股市