Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-14-16, 12:18 PM   #108
【子夜】
Game Master
亂石穿空,驚濤拍岸
 
註冊日期: May 2004
文章: 3,359
3DS Friend Code1564 6017 4097
睇劉慈欣科幻小說

可能大家較認識三體,黑暗森林論或二向鉑都源自佢

刘慈欣亦常寫一種短篇,講正確化暴力同混亂既文明,去消滅民主同道德既文明,
嬴左重會加兩句嘲笑民主。吞食者同赡养人类就係咁: 節錄:

为什么要吃掉自己的家园呢?恐龙没有一点怀旧感吗?”有人间。

  大牙陷入了回忆:“适合我们高等碳基生物生存的空间并不多。银河系的中心无法航行也无法生存。消耗量巨大的吞食帝国已吃光了所有的行星。惟一活路是航行到银河系的另一旋臂去,不知道那里有什么,但呆下去肯定是死路一条。航行要一千五百万年,须在启程前贮备好所有的消耗品。吞食帝国虽然多半是落到旱地上在烈日下死去,但也有可能落到相邻的另一个水洼中活下去……至于怀旧感,文明是什么?文明就是吞食,不停地吃啊吃,不停地扩张和膨胀,其它的一切都是次要的。”

  元帅深思着说:“难道生存竞争是宇宙间生命和文明进化的惟一法则­?难道不能建立起一个自给自足的、内省的、多种生命共生的文明吗?像波江文明那样。”

  大牙长出一口气说:“我不是哲学家,也许可能吧。关键是谁先走出第一步呢?自己生存是以征服和消灭别人为基础的,这是这个宇宙中生命和文明生存的铁的法则,谁要首先不遵从它而自省起来,就必死无疑。”


__________________
http://toneinmidnight.blogspot.com/
3DS 4382 - 1951 -5180
NewLL Friend Code1564 - 6017 -4097
【子夜】 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: ~好書推介~(中文書) [製作中]