Default Style 註冊帳號
Games Animation Forum

不顯示圖片
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 53  ... 最後
飲食版>kfc 燒雞炸雞 討論區!^^
~飛彈~@@ 04:51 PM 04-22-07
作者: SANG2003:
雞翼勁乾喎 次次食都係勁乾 好難食
食翼不如買2件雞咬..
反而食完雞翼再食粟米就唔覺太乾~ 可以接受
回覆
SANG2003 05:34 PM 04-22-07
作者: ~飛彈~@@:
反而食完雞翼再食粟米就唔覺太乾~ 可以接受
食耐左都係原味雞好食
回覆
龍之子 08:50 PM 04-22-07
今日去葵芳新都會度食..
個8號餐果塊扒好乾...無乜汁咁
回覆
GUSTAV 08:51 PM 04-22-07
以前因香茅翼而食返kfc
依家冇左又唔多使食....

幾年前小學時d原味雞超正
使家d皮ok之外 d肉真係....
回覆
KUTAR# 09:32 PM 04-22-07
作者: SANG2003:
試埋咖哩飯 好一般
都係燒雞正
同意
個咖哩汁好普通,可能我食過吉野家的咖哩飯
對比下覺得唔太好味,而且汁的份量太少了
雞又乾
兜飯食左一半已經冇汁撈飯
回覆
SANG2003 11:20 PM 04-22-07
作者: KUTAR#:
同意
個咖哩汁好普通,可能我食過吉野家的咖哩飯
對比下覺得唔太好味,而且汁的份量太少了
雞又乾
兜飯食左一半已經冇汁撈飯
都係食雞算喇
佢下午茶仲有西多食添
回覆
KUTAR# 12:53 AM 04-23-07
作者: SANG2003:
都係食雞算喇
佢下午茶仲有西多食添
下午茶我鐘意食撻/薯格+雞脾
西多好似好肥
回覆
~飛彈~@@ 01:46 AM 04-23-07
作者: SANG2003:
都係食雞算喇
佢下午茶仲有西多食添
真係得雞好食\ /
回覆
天使之國 02:01 AM 04-23-07
作者: ~飛彈~@@:
真係得雞好食\ /
雲尼撻都幾香
回覆
龍之子 09:02 PM 04-23-07
作者: KUTAR#:
下午茶我鐘意食撻/薯格+雞脾
西多好似好肥
下午茶時間當然係下午茶先有ga包啦
作者: ~飛彈~@@:
真係得雞好食\ /
薯蓉都不錯
回覆
~飛彈~@@ 10:34 PM 04-23-07
作者: 龍之子:

薯蓉都不錯
覺得薯要脆先好食
回覆
龍之子 10:56 PM 04-23-07
作者: ~飛彈~@@:
覺得薯要脆先好食
咁咪去食格格囉
食O左咁多間KFC無乜點食到有淋的格格
回覆
天使之國 12:19 AM 04-24-07
作者: 龍之子:
咁咪去食格格囉
食O左咁多間KFC無乜點食到有淋的格格
食過一次炸起既 係好食但D油仲流緊
回覆
龍之子 09:10 PM 04-24-07
作者: 天使之國:
食過一次炸起既 係好食但D油仲流緊
可以食到新鮮出爐
有成張牛油紙喎
回覆
天使之國 09:23 PM 04-24-07
作者: 龍之子:
可以食到新鮮出爐
有成張牛油紙喎
食過幾次雞包 塊野乾到似餅
回覆
Coquelicot 09:40 PM 04-24-07
作者: 天使之國:
食過幾次雞包 塊野乾到似餅
反而果個咩他爾日其雞包
有汁有蕃茄, 又唔錯
回覆
龍之子 12:24 AM 04-25-07
作者: 天使之國:
食過幾次雞包 塊野乾到似餅
呢個係地區性問題
東涌果間次次食都流汁出黎
回覆
天使之國 12:36 AM 04-25-07
作者: 龍之子:
呢個係地區性問題
東涌果間次次食都流汁出黎
我都係鐘意食晚餐個隻雞~
回覆
龍之子 08:44 PM 04-25-07
作者: 天使之國:
我都係鐘意食晚餐個隻雞~
= =a"""
說真
我未試食過晚餐果舊雞
一個人食好似好怪咁
回覆
haruka 03:26 PM 04-26-07
尋晚食KFC見到有人叫果個燒雞餐
隻雞黑到成舊炭咁

話說日式咖哩雞扒塊扒原本都OK﹝啱啱出果陣﹞
而且仲會幫你切開一件件

早幾日再食……
細咗,薄咗,仲要一件上冇切開﹝但係又冇比刀我切﹞
回覆
Frozen Ray 07:03 PM 04-26-07
作者: Coquelicot:
反而果個咩他爾日其雞包
有汁有蕃茄, 又唔錯
他爾日其雞包... 幾個月前食過... 我覺得唔掂喎...
可能係我光顧的分店問題 a

個汁味道唔似日式照燒汁... 又唔似瑞士汁...
還要是水汪汪的...

而塊雞扒感覺上就是完全沒調味料醃過...
就咁俾果款汁烚熟之後連蕃茄同生菜夾落個包度算...
回覆
龍之子 09:20 PM 04-26-07
作者: haruka:
尋晚食KFC見到有人叫果個燒雞餐
隻雞黑到成舊炭咁

話說日式咖哩雞扒塊扒原本都OK﹝啱啱出果陣﹞
而且仲會幫你切開一件件

早幾日再食……
細咗,薄咗,仲要一件上冇切開﹝但係又冇比刀我切﹞
攪到我星期六/日果餐都唔知去唔去試食添
咁黑...

而家睇見人食都係咁
無切開
回覆
天使之國 02:21 AM 05-06-07
上次係大陸飲左杯

一試難忘(係KFC)
回覆
信長 03:24 AM 05-06-07
作者: 天使之國:
上次係大陸飲左杯

一試難忘(係KFC)
大陸m記,kfc 好似好多hk 無
hk的成日果幾款重複又重複...
D 野食又愈來愈縮
回覆
天使之國 03:53 AM 05-06-07
作者: 信長:
大陸m記,kfc 好似好多hk 無
hk的成日果幾款重複又重複...
D 野食又愈來愈縮
我再番大陸一定日日飲
回覆
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 53  ... 最後


返回主題版面