Games Animation Forum

查看單個文章
舊 01-13-13, 09:10 PM   #479
Viper II
God of Gamer
↘みもりんっ
 
註冊日期: Jan 2002
文章: 6,319
PSN  IDViper-ll
XBox Live GamertagViper II DNA
仲以有個高官會講真心話

諗多左


__________________
↓龍門太多太散, 香港嘅悲哀↓
熱血光頭: "出黎抗爭, 要示威唔好示弱;我就係要〇〇所有籌款既組織, 睇下你地點生存, 希望普羅快D追上我地步伐唔洗籌款"
任何post最底都提你記住課金; 邊話左翼廢邊念力抗共
YM: 「教徒論」與「蝗蟲論」一樣,是一種「污名化」手段
Viper II 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 關注本土權益,光復香港運動