Games Animation Forum

查看單個文章
舊 08-06-13, 04:12 PM   #139
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: EMILA 查看文章
快個3 4turn開差好遠起嗎唔洗差唔多打死隻王先開到
就算係 呢邊既地獄難度你係高技術既話都會有位你儲技.
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區