Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-07-13, 03:52 PM   #216
Justine
Game Master
Dystopia鼓手
 
註冊日期: Apr 2003
文章: 3,055
引用:
作者: teamkiller 查看文章
手功真係唔錯架,而且個價已經送埋面板artwork(可以自己比圖),每邊顏色分三個部份比色板你任砌(即係最多可以六隻色)...仲有條幾百蚊既Diy成品線跟埋(雖然成本好應該唔洗一百,但我自問織得無咁靚)
D聲係重點
百寳利16樓,
佢比隻萬三蚊12單元我試
佢地d調音真係麻麻
maybe係我唔仲意la,完全唔好聽既
而且有萬三蚊,我做乜唔去造Stage4?
試左你果面幾隻,同佢果面幾隻
高下立見

PS.隻一單有demo記得通知小弟


__________________
-2010年2月28日-
-告白之日-
那天,我抓住了妳的手 ; 同時,我找到了真正的幸福....
Justine 目前離線  
 

返回主題: [主題公園] 耳筒/耳機/耳擴/配件討論專區 (07)