Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-13-17, 09:39 PM   #16
Dangerous-boy
God of Gamer
D-boy
 
註冊日期: May 2011
文章: 6,440
今集劇情
入場前沒看過trailer,一直以為今集會係猿、人大戰;點知原來係玩「逃」

上集臨尾凱薩明明話唔退回森林,但今集一開頭已退回了森林?

針唔拮到肉唔知痛!上集凱薩叫火箭唔好報仇,但今集自己卻....

壞猿人好抵死、生鬼!

人類最後唔係輸比猿人,而係輸比個天!

以為有免死金牌的凱薩,竟然會便當!咁即係這個系列與68年那套無關?出字幕可以走,冇嘢睇!
Dangerous-boy 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [西片] War for the Planet of the Apes︱ 猿人爭霸戰:猩凶巨戰(猿.人.終極戰--開戰中)