Games Animation Forum

主題: 你信邊樣?
查看單個文章
舊 12-04-08, 12:48 PM   #58
dragonwing84
Game Master
 
註冊日期: Dec 2006
文章: 2,294
PSN  IDAlbertSIR
XBox Live GamertagAlbert0511
引用:
作者: 龍寶寶 查看文章
這樣說吧,希望你會睇得明

如果係單線宇宙+時光機,穿梭過去或未來你都可以回到自己原來的時間

我都係咁覺得 不過番到去只有你自己係到 除非有其他人同你一齊番去
因為單線既關係 你唔會見到以前d人 因為佢地已經行左
dragonwing84 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 你信邊樣?