Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-28-13, 06:35 PM   #854
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
無懼 算吧啦 係俾土豪木隊入去威下
唔好咁講, 大波羅隊夠一萬血都磨得過既
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區