Games Animation Forum

主題: [主題公園] 播放器討論區 (06)
查看單個文章
舊 06-25-17, 06:45 PM   #843
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 37,939
PSN  IDjisJajjjp
aiwa復活...不過呢個年代仲有幾大能量再起呢....

http://www.huffingtonpost.jp/2017/06..._17238608.html


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [主題公園] 播放器討論區 (06)