Games Animation Forum

查看單個文章
舊 01-24-14, 04:02 PM   #62
~Sau~
Game Master
WA2深度中毒者
 
註冊日期: Feb 2008
文章: 2,018
PSN  IDSauWong2015
返屋企做D野順便講下情況

4部機$8一舖, 最多連贏5Win, 連贏5舖都要起身再排

太多人排, 成朝打得5舖
4舖試新機全敗 (2舖艾比安, 1舖Perfect西, 1舖報喪女妖)
要出動Lockoff 先至有得win下(5連贏)

多人多到, 而家排起碼都要排90-120分鐘先打到1舖


同埋我同魔法之子排緊隊個時, 前面有2條友插隊
本身諗住2個由佢, 點知後尾變3個, 再變4條友打尖
魔子都罵出聲 打尖班友仲扮冇野

此篇文章於 01-24-14 04:16 PM 被 ~Sau~ 編輯。
~Sau~ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 「機動戦士ガンダムエクストリームバーサスマキシブースト」