Games Animation Forum

查看單個文章
舊 08-30-13, 03:17 PM   #286
KUTAR#
God of Gamer
 
註冊日期: Feb 2006
文章: 9,580
PSN  IDKU_HK
XBox Live GamertagKUHKGAF
引用:
作者: 小昭Teddy 查看文章
MW2已經炸到白宮爛晒
Red Alert 2 第一關已經炸爆自由神像同五角大樓

劇情需要有什麼問題

同話玩遊戲會宣揚暴力,所以要抵制遊戲差不多
KUTAR# 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 其實D支那種既身體構造係唔係特別D架呢