Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-14-13, 10:01 PM   #714
izumo
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2005
文章: 9,946
PSN  IDizumo000
引用:
作者: kimtch 查看文章
抽到阿母士唐. 但我冇火隊有乜用呢?_?

3抽2白金, 04流
光埃同金牛..
金牛定位我覺得係俾用3巫用
izumo 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區