Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-14-13, 04:36 PM   #711
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
星期 6 日 又冇野打ge
一陣唔記得又爆體就唔好啦
今周有野打.. 12宮體半, 要刷下RANK... 我想砌果隊要230先放得晒..
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區