Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-09-13, 10:45 PM   #261
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
更新完畢 歐丁妲 可以發動 傳承技能
光隊終於有轉出


p.s. 即係又buff暗隊 天蠍同二經同技但暗屬 可惜出世係暗隊 都係雪櫃見
抽到咪用囉
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區