Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-02-13, 12:38 AM   #23
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 37,941
PSN  IDjisJajjjp
要幾有幻想力先諗到將三件合埋一舊


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前線上  
 

返回主題: 有無d一睇你真係會笑XD/有趣既圖分享下?? [vol.20]