Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-29-02, 10:38 AM   #543
God of Gamer
 
註冊日期: Apr 2002
文章: 7,872
唔勁冇所謂咖喎,好似我咁水都成日同佢地出去玩,累街坊咖啦,至緊要學到野嘛...同佢地玩一定學到好多野咖
至於幾時出去玩,留意多D呢度就知咖喇,不過出到黎記得講你係邊個喎
蛹 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [ 街機版新會員自我介紹區 ]