Games Animation Forum

查看單個文章
舊 04-21-17, 02:52 PM   #1380
rinxlun
Crazy Gamer
GAUZE62045
 
註冊日期: Sep 2003
文章: 1,700
引用:
作者: LR猫 查看文章
你估未開舖嘅時候已經排咗幾多人?
超過4人就已經唔駛排
以前響旺角新之城都係咁

不過依家岩岩出,真係唔係太樂觀…
大家有冇玩隻app版?? 好似有D Event要靠打街機先拎到point
咁樣連動真係有好有唔好…
rinxlun 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 三國志大戰討論區 Vol.LIX <<我們回來了>>