Games Animation Forum

主題: [飲食討論] 非老麥漢堡包店討論
查看單個文章
舊 03-19-08, 10:46 PM   #1
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,264
PSN  IDjisJajjjp
非老麥漢堡包店討論

開個呢d集中topic ..雖然好似反老麥咁 ...但呢d偏門d漢堡包店又唔值為佢特登開個topic就好似呢間係荃灣千色旁邊的...未食過...見佢開左個幾兩個月....如果有人幫襯過有咩評語

仲有佢係唔係集團店??仲有冇其他分店??


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [飲食討論] 非老麥漢堡包店討論