Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-15-17, 09:11 AM   #18
ZeroChow
Crazy Gamer
 
註冊日期: Jun 2005
文章: 1,117
引用:
作者: fancylala 查看文章
其實唔明點解突然間全部人轉晒呔
明明之前全部人話必定追究
咬唔入自然唔咬,死咬不放就变成瘋狗,瘋狗就會失去主人
ZeroChow 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [林鄭月娥][楊潤雄][張仁良]滅絕人性教大城大再出現對逝世人士極之涼薄和侮辱的字句