Games Animation Forum

查看單個文章
舊 01-10-17, 09:08 PM   #818
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,265
PSN  IDjisJajjjp
唔係另異十大

格羅茲尼 第三十五公里:「京都之旅」
日本京都,一個保留唐朝文化比中國更完整的地方!去,是為了秋天紅葉,可惜遲了二十年!唐朝喎!唐人咪湧晒去囉!難怪京都人「腹黑」的!

A - 上錯火車落錯站
B - 淫力車伕
C - 「腹黑」!
D - 最終的豆腐宴
E - 日本唐人


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅兹尼 第四十四公里:「北極之旅」