Games Animation Forum

查看單個文章
舊 02-24-16, 10:39 PM   #808
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,312
PSN  IDjisJajjjp
真人show????


格羅茲尼 第二十九公里:「催眠」
上年年尾無端端入咗新界食飯,無端端八卦想睇人催眠,結果自己見到奇異場面。於是一班朋友決定回到現場重組案情…………誰知被Rosa等人屈埋自己催眠!一世人第一次!要事先聲明,這並非主流靈異節目,無特效、無剪接、無配樂、原始片頗沉悶!無興趣勿看!情緒不穩、精神不安者勿看!到底雲海會否成功被催呢…………‎

A - 土豪金蛋
B - 靈異影像
C - 疑似女鬼
D - 催眠實况
E - 親試催眠


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅兹尼 第四十四公里:「北極之旅」