Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-29-13, 11:00 AM   #862
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: yeah yeah 查看文章
呢幾日抽卡送萬年...
我儲埋食...+風頭...
奧丁bb由38lv跳到上88lv..
我果堆仲未食 50左隻ODIN就算.
應該會升隻狼先 升完隻狼
可以換隊
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區