Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-06-17, 08:06 PM   #1796
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,787
PSN  IDkimtch
呢隻xo醬就真係會有d 蝦米+乾搖柱果d味. 唔慣唔好試.

好撞手神, 如果佢查得好少既話基本上同食普通雞冇分別.
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [飲食新聞] kfc 燒雞炸雞 討論區!^^