Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-09-17, 04:39 PM   #217
貓太部
Crazy Gamer
 
註冊日期: Jan 2004
文章: 1,359
我過完1版大象都停咗,
好多嘢玩,係睇吓你識唔識享受,
有冇人見過流星?係咪有d嘢拎?
隻野真係好多野騷擾你,頭先打算去某一個地方,
行行吓見到流星,之前已經見過,專登望過去又冇嘢....
今次遠處地下有條光柱,又俾佢引咗過去...
越跑越遠,差不多到就睇住條光柱慢慢消失,可能天光..%!@#*......
貓太部 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [NS] [WiiU] ゼルダの伝説 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | < 海拉爾旅遊交流區>中文版已上市