Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-22-05, 11:37 PM   #620
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 37,953
PSN  IDjisJajjjp
打完釘....感想.......冇..........只能講44係承43啟45之用/

不過都有d驚喜....今期聽完拓拔族主講要一統天下要用至少50年....即係呢本傳說可以係救完千千任何一刻完左佢唔駛寫埋南北之戰啦


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 黃易系列小說討論區