Games Animation Forum

查看單個文章
舊 02-23-05, 07:07 PM   #616
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,078
PSN  IDjisJajjjp
打釘ed

南方大局已定,開始轉向北面......
期待已久的飛哥3p晒巴色士....結果因為撩起左晴妹d火 ....攪到一等要三年先可 ...唉 /\
拓拔族主終於完全奶野啦 ...所以"o個d野"係一次都唔可以掂的啊 /
邪帝亦講左好多令人"哦"一聲的對話....包括點解佢d徒弟個個都係怪物 /\


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 黃易系列小說討論區