Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-07-13, 05:32 PM   #629
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
遇銀不續 唔好連抽
我已經冇銀好耐, 每次都係金產廢.
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區