Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-13-13, 12:51 PM   #685
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: running man 查看文章
獸隊 配妲好定黑狗 6.25 好呢?

我平時5-6c 左右
識排識疊識濾就實係妲既.

唔係既話用番6.25 輸出穩定D囉.

用妲你回血多幾百
用獸, 你輸出穩定
(獸唔清楚, 玩獸果時冇魔羊, 有魔羊果時玩緊洛基
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區