Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-25-04, 10:32 PM   #561
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,005
PSN  IDjisJajjjp
>>慕容戰同拓拔儀兩條友好似講緊遺言咁........

我覺得係指邊荒就快玩完....咁呢本野就完得


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 黃易系列小說討論區