Games Animation Forum

查看單個文章
舊 12-07-17, 05:02 PM   #2217
iamleoluk
God of Gamer
美波様!
 
註冊日期: Nov 2005
文章: 14,628
PSN  IDiamleoluk
抽中就好, 抽唔中其實幾麻煩
之前對到人用5魅粗蟬, 對面抽2次都係加落隻1cost槍到

此篇文章於 12-07-17 05:04 PM 被 iamleoluk 編輯。
iamleoluk 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 三國志大戰討論區 Vol.LIX <<我們回來了>>