Games Animation Forum

查看單個文章
舊 08-21-13, 02:59 PM   #182
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,794
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
卡心就奶野 就算你開左水遊技 都要捱 14000 1下 冇轉心 亦冇回1.5/2.5
好難回得切

另外如果真係要玩磨隊
巴哈果邊有人post左 要用3巫磨隊 拉隻暗遊
8萬幾血先頂得住
我都係打算下次開先打. 果時我應該齊腳兼練好
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區