Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-17-13, 11:32 PM   #488
izumo
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2005
文章: 9,904
PSN  IDizumo000
引用:
作者: 凍檸茶 查看文章
乜關都入唔到, 算,,,, 唔等了
仲諗住一維完就抽鴨添
抽鴨要等公告 但已知6石送1 神鴨
izumo 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區