Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-26-15, 12:09 AM   #353
amaderasu
Crazy Gamer
 
註冊日期: May 2009
文章: 1,175
引用:
作者: 山內 一典 查看文章


以前細個砌甘多都真係未試過真係"滲線"
甘多年後而家玩返先第一次試
試滲左部3.0 … 一般 , 但都好有成功感
多謝指教, thanks

係呀 , 我個朋友就係一知半解地一野就黎
好傷 , 又要再油過 , 勁慘
攞零件框同名牌來試油試滲線, 試好先用落零件到

第一次滲線成咁已經算靚
amaderasu 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 模型製作交流區 Vol.5 ~~