Games Animation Forum

查看單個文章
舊 08-30-14, 12:25 AM   #484
YALIU
God of Gamer
儲錢中...
 
註冊日期: Mar 2006
文章: 5,486
引用:
作者: 機動盜賊首領-電 查看文章
有時我都唔知D港女個心諗乜?
話說貼文的是我小學同學.而家係南韓住,帶旅行團的.

好老實,呢張相入面啲客唔係新移民就係大陸人,
成班唔知邊條鄉走出嚟,隨街痾尿第一日佢地已經係咁,
但第一日已經感覺到佢地唔鍾意香港人,間公司對佢地既洗腦法第二日已經睇得好清楚。。。
但我睇得更清楚既係喺呢五日純正港人點樣對待佢地。。。

當你地厭棄人地既時候,你有無諗過人地究唔鍾意你班港人,
當你趕人上返大陸個陣,你有無諗過你祖先都係游水落嚟香港,
當你笑人講野唔正個陣,你點解唔返去屋企笑下你啲長輩,
落嚟香港咁多年都講野唔正,當你笑人無文化個陣,
點解唔諗下你長輩文化修養高佢地幾多,你一出世就個書識禮?
當你話人(王)蟲搶貴晒啲野個陣,你唔諗下自己出去旅行係咪又係買買買,
一樣買到行李超重,但航空公司收你超重費用時,你點樣拍枱大鬧,
當你話佢地落嚟攞香港福利個陣,你唔去睇下統計數字攞錢班人大部份係純正港人,
當你由第一個特首已經吵吵鬧鬧推佢落台既時候,
其他國家經濟雜誌同新聞講緊香港最可憐的人是誰??
係特首呀!!當你為自己係攪風攪雨但自以為高人一等既香港人好了不起既時候,
其他人覺得你"香港人"有什麼了不起...放開偏見同厭棄,攪事既心,
去對待身邊人和事,唔好將所有負面形象和事推落去班新移民到,
最起碼呢張相入面既新移民,我睇到既係佢地心地比任何港人善良同單純,更比任何港人努力工作先有今次旅行機會。。。
香港人已經忘記將心比己,忘本同自私自利。。。

只係突然有感而發,唔好亂咁入坐,洗我fb

成篇野我只覆一句
行李超重我堅會給錢喎,講乜野拍台
YALIU 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 其實D支那種既身體構造係唔係特別D架呢