Games Animation Forum

主題: [飲食討論] 非老麥漢堡包店討論
查看單個文章
舊 03-23-08, 02:19 AM   #24
usayarE
God of Gamer
 
註冊日期: Jul 2002
文章: 15,646
Wii U IDusayarE
3DS Friend Code3952 6975 1779
PSN  IDusayarE
XBox Live GamertagusayarE
引用:
作者: Gundam MK-2 查看文章
請問邊個記得cwb citysuper果間叫咩名?
食就未食過,不過唔明點解間野係都唔肯整個中文menu出黎
唔通齋做鬼佬生意都夠做!?
triple o's

美國d帝國主義係咁⋯
不過間野唔錯,大件新鮮足料
係貴左D遮


__________________
Twitter | Blogger
usayarE 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [飲食討論] 非老麥漢堡包店討論