Games Animation Forum

查看單個文章
舊 01-05-16, 11:10 PM   #930
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,126
PSN  IDjisJajjjp
其實攪一個隔絕所有signal o既考室真係咁難????


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 其實D支那種既身體構造係唔係特別D架呢