Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-03-16, 10:40 PM   #889
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,016
PSN  IDjisJajjjp
應該唔會咁得閒掛?
一係一開始入盒已經分左有糖同冇糖...


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前線上   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 扭蛋食玩 情報/精華區 2