Games Animation Forum

主題: [XB1] Xbox One 情報區
查看單個文章
舊 11-10-13, 09:32 PM   #643
taikin0901
Crazy Gamer
 
註冊日期: Nov 2011
文章: 1,733
Wii U IDtaikin0901
PSN  IDTAIKIN_CHAN
XBox Live GamertagTAIKIN
引用:
作者: ooldmann30 查看文章
咁平我仲以為自己攪錯左,咁我都訂番先,唔該晒師兄,咁3o元歐羅是邊間運輸
唔知wo,都無得揀
taikin0901 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [XB1] Xbox One 情報區