Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-15-09, 07:16 AM   #525
StOnE
Game Master
 
註冊日期: Jun 2003
文章: 2,092
PSN  IDkugyu
引用:
作者: 凌龍 查看文章
你睇個間係唔係買改模型用具個間啊?
我只係見到個間有...
除左y!重有邊到有啊?
你去左賣手辦改件個間 鋪頭 ?

我睇個間係 "星FIGHT"
入面有模型, 又有勁多部扭旦機
佢貼左一張係收銀機個位置, 寫住 $55


__________________

此篇文章於 03-15-09 07:19 AM 被 StOnE 編輯。
StOnE 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 超時空要塞專區//