Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-28-07, 11:26 PM   #7
嘿哈兒
The One
影相真係博大精深~~
 
註冊日期: Aug 2002
文章: 20,290
Wii U ID↑プスドラID
3DS Friend Code105 743 596
引用:
作者: windart 查看文章
今日去到見到部機唔同左已心知不妙,
傳聞聽得多,事實就真係第一次見
其實我兩有無相遇過???
因為未見過你,所以唔知你係邊個


嘿哈兒 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 我們的醫療天國[機鏡損壞炫耀區]