Games Animation Forum

查看單個文章
舊 11-10-13, 10:19 PM   #644
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
最穩0石係得白羊一隊 總之有咁大力得咁大力車落去 完

見過水管有0石, 暗坦 依沙水巫 羊狗 但技術要求好高
kimtch 目前線上   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區