Games Animation Forum

查看單個文章
舊 04-24-15, 04:22 PM   #695
fortel
Game Master
 
註冊日期: Feb 2006
文章: 2,148
引用:
作者: 古鐵.巨人 查看文章
其實瞬移目視就可以學到 (斯路, 布歐),
以王子既天份寫佢睇完自學都唔係問題,
反而要佢用就係自尊心問題,
要我用格古洛既招式, 無可能
(但係界王神果隻原理好似有d唔同, 或者可以用下)

所以悟空同佢打都無出瞬移 (起碼畫出黎無)
又係撒亞人自尊心作祟
斯路係自爆爆死左悟空吸左佢d細包先識姐,睇完就識得布歐咁勁姐
fortel 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [動畫] TVアニメ「ドラゴンボール超」2015年7月放送開始!丨ストーリー原案:鳥山明