Games Animation Forum

查看單個文章
舊 04-29-17, 06:30 PM   #985
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,013
PSN  IDjisJajjjp
呢隻咩料....應該出左一排...係拜谷神佢都唔見有人使用報告

http://xpower.com.hk/-%E9%A0%90%E8%A...9F%B3%E5%99%A8


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線  
 

返回主題: [主題公園] 耳筒/耳機/耳擴/配件討論專區 (07)